Hotarari AGA 2018

HCL 173 - 26.04.2018 - numirea membrilor in Consiliul de Administratie pentru posturile vacante 26-04-2018 Vizualizare
HCL 182 - 26.04.2018 - aprobarea indicatorilor financiari si nefinanciari pentru anul 2018 26-04-2018 Vizualizare
HCL 183 - 26.04.2018 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 26-04-2018 Vizualizare
HCL 184 - 26.04.2018 - acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea semnarii unui contract de inchiriere 26-04-2018 Vizualizare
HCL 196 - 04.05.2015 - aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate si a programului de activitate 04-05-2018 Vizualizare
HCL 226 - 30.05.2018 - aprobarea semnarii unui act aditional 30-05-2018 Vizualizare
HCL 306 - 17.07.2018 numirea unui membru in Consiliul de Administratie 17-07-2018 Vizualizare
HCL 339 - majorarea capitalului social al societatii SD3 31-07-2018 Vizualizare
HCL 340 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 31-07-2018 Vizualizare
HCL 341 - acordare mandat Presedinte C.A. SD3 in vederea suplimentarii parcului auto al societatii 31-07-2018 Vizualizare
HCL 363 - 14.08.2018 - acordare mandat presedinte C.A. achizitie accesorii deszapezire 14-08-2018 Vizualizare
HCL 367 - 14.08.2018 - acordare mandat presedinte C.A. achizitie statie de sortare 14-08-2018 Vizualizare
HCL 469 -11.10.2018 - majorarea capitalului social al SD3 11-10-2018 Vizualizare
HCL 470 -11.10.2018 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 ale SD3 11-10-2018 Vizualizare
HCL 471 - 11.10.2018 - acordarea unui mandat presedintelui CA al SD3 in vederea incheierii unui contract furnizare utilaje si echipamente si autovehicule 11-10-2018 Vizualizare
HCL 477 - 11.10.2018 - acordarea unui mandat presedintelui CA al SD3 in vederea incheierii unui contract de furnizare cadre metalice containere birou si contai 11-10-2018 Vizualizare
HCL 401 - 31.08.2018 - majorarea capitalului social al societatii SD3 31-08-2018 Vizualizare
HCL 402 - 31.08.2018 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al SD3 31-08-2018 Vizualizare
HCL 463 - 27.09.2018 - majorarea capitalului social al SD3 27-09-2018 Vizualizare
HCL 464 - 27.09.2018 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul financiar 2018 al SD3 27-09-2018 Vizualizare
HCL 465 - 27.09.2018 - acordarea unui mandat pres. CA al SD3 in vederea incheierii unui contract de achizitie carduri carburant 27-09-2018 Vizualizare
HCL 521 - 30.10.2018 - acordarea unui mandat presedintelui CA al SD3 in vederea incheierii a 7 contracte de furnizare lucrari utilaje, echipamente, autoturisme 30-10-2018 Vizualizare
HCL 524 - 30.10.2018 - acordarea unui mandat presedintelui CA Administrare Active pentru achizitionare teren intravilan Glina si incheiere contract novatie cu SD3 30-10-2018 Vizualizare
HCL 274 - 26.06.2018 - acordarea unui mandat Presedintelui CA al SD3 pentru suplimentarea parcului auto al societatii cu autospeciale si utilaje 26-06-2018 Vizualizare
HCL 437 - 14.09.2018 - acordarea unui mandat Presedinetelui CA al SD3 in vederea incheierii unui contract de achizitie a trei semiremorci transfer 14-09-2018 Vizualizare
HCL 438 - 14.09.2018 - acordarea unui mandat Prededintelui CA al SD3 in vederea semnarii unui contract achizitie a 10.000 europubele 120 l si 5.000 europubele 240 l 14-09-2018 Vizualizare
HCL 439 - 14.09.2018 - aprobarea asocierii SD3 cu societatea CET Grivita in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata 14-09-2018 Vizualizare
HCL 440 - 14.09.2018 - acordarea unui mandat Presedintelui CA al SD3 in vederea incheierii contractelor necesare pentru depozitarea deseurilor la groapa de gunoi 14-09-2018 Vizualizare
HCL 584 - 19.12.2018 - aprobarea parametrilor plata componenta variabila remuneratie Presedinte si membri CA intreprinderi publice cu asociat unic sau majoritar Sectorul 3 19-12-2018 Vizualizare
HCL-532 -privind completarea HCLS3 nr.304/17.07.2018 prin care s-a aprobat prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară 15-11-2018 Vizualizare
HCL 121 - privind aprobarea unor m[suri de îmbunătățiri a actului de transparență instituțională 28-03-2018 Vizualizare
HCL 303 - privind acordul de prioritizare a intreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări , furnizarea de produsesau prestarea de servicii de către Sectorul 3 17-07-2018 Vizualizare