Certificat Management integrat al Calitatii si Certificat Sistem de management de Mediu

Ptr.colectarea deseurilor nepericuloase;Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;Recuperarea materialelor reciclabile sortate;Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti,n.c.a. Conf.cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015